ZUIDHOLLANDJAZZ.NL

HOME THE POWER OF JAZZ LEARNING JAZZ SOUNDS OF JAZZ LINKS
 

The Sounds Of Jazz

   
 Ga naar Sessies en jazzcafés >>>

Jazzconcerten
Jazzconcerten worden meestal gegeven op speciale jazzpodia, in concertzalen en in schouwburgen. Ook zijn er her en der jazzclubs die concerten organiseren. Sommige jazzpodia en jazzclubs richten zich hierbij op één bepaalde jazzstroming, zoals avant garde of jazz van voor 1940, terwijl andere podia verschillende jazzstijlen programmeren. Meestal is aan een jazzpodium een programmeur of een programmacommissie verbonden die verantwoordelijk is voor de programmering. Doorgaans vragen deze jazzpodia entree en staan de stoelen zo opgesteld dat het publiek kan luisteren.
Onder de jazzpodia wordt een belangrijke plaats ingenomen door VIP-podia. VIP staat voor Vereniging van Improvisatie Podia. Deze podia worden door het rijk gesubsidieerd en organiseren concerten, jamsessies, workshops en doen aan jazzeducatie en jazzpromotie.
In concertzalen en in schouwburgen maken jazzconcerten deel uit van speciale jazzseries. Jazz maakt in deze zalen meestal maar een klein deel uit van de totale programmering die bestaat uit muziek, dans, toneel, cabaret etc. Opvallend zijn hierbij de vele dubbelconcerten die de stichting Jazz Impuls door heel Nederland organiseert: twee verschillende bands per avond die doorgaans toegankelijke jazz spelen die een breed publiek aanspreekt. Deze dubbelconcerten zijn heel geschikt voor nieuwkomers.


     VIP-Podia in Zuid-Holland >>>
    
Stichting Jazz Impuls >>> 

Jazzfestivals

Er zijn ruwweg drie soorten jazzfestivals:
- Jazzfestivals met hetzelfde type muziek als de jazzcafés
- Jazzfestivals met hetzelfde type muziek als de jazzconcerten
- Jazzfestivals die deze twee types combineren
Jazzfestivals met een programmering die lijkt op de programmering van jazzcafés zijn meestal festivals waarbij in meerdere horecagelegenheden in een stad jazz te horen is. Doorgaans wordt er gekozen voor zeer toegankelijke jazz en zijn er veel aanverwante muziekstijlen te horen. Meestal is de toegang gratis en vaak zijn de consumptieprijzen verhoogd. Soms moet je voor een beperkt aantal concerten wel betalen.
Jazzfestivals met een programmering die lijkt op de programmering van jazzpodia worden meestal in één concertzaal, een aantal concertzalen of in een zalencomplex gehouden. Deze festivals heb je in alle soorten en maten: van kleinere specialistische festivals die zich bijvoorbeeld richten op moderne jazz of wereldmuziek tot en met grote meerdaagse evenementen met tienduizenden bezoekers waar veel grote internationale bands aantreden en waar, naast jazz, ook veel aanverwante stijlen geprogrammeerd worden. Met name het laatste type festivals is een enorme ervaring, maar helaas zijn deze festivals vaak ook erg duur. Jammer genoeg zijn veel internationale jazzgrootheden in Nederland alleen nog maar op dit laatste type festivals te horen. Met de komst, of eigenlijk de terugkeer, van jazz in de grote concertzalen komt er wel stukje bij beetje verandering in die laatste ontwikkeling.


     Ga naar jazzserver.nl voor jazzfestivals in Nederland >>>