ZUIDHOLLANDJAZZ.NL

HOME THE POWER OF JAZZ LEARNING JAZZ SOUNDS OF JAZZ LINKS
 

Ambitie

Het veld van/voor jazz en improvisatiemuziek voor scholieren in de provincie Zuid-Holland zou naar mijn mening in de toekomst moeten bestaan uit:

1.
      Schoolconcerten
2.
      Werkplaatsen op muziekscholen en op jazzpodia (workshops)
3.
      Instrumentlessen op muziekscholen en bij privédocenten
4.
      Zuid-Hollandse Jazzdagen 
5.      Big band
    
6.      School voor Jong Talent

7.
      Website met informatie over bovenstaande
Het zou fantastisch zijn als hiervoor ooit een aparte organisatie opgericht zou kunnen worden.


Ad 1. Schoolconcerten
Schoolconcerten dienen verschillende doelen:
-       Jazz en improvisatiemuziek introduceren bij scholieren
-       Scholieren uitnodigen/uitdagen actief met jazz en improvisatiemuziek bezig te zijn (2 t/m 4)
-       De Zuid-Hollandse jazzwereld bewust te maken van de noodzaak jong publiek aan zich te binden
-       Leerlingen van de  afdelingen voor jong talent van de conservatoria kunnen bij het geven van              schoolconcerten  betrokken worden
-      


Ad 2. Werkplaatsen

Werkplaatsen dienen als ontmoetingsplaats voor musicerende scholieren om samen van harte lust te experimenteren met jazz en improvisatiemuziek.
Het is hierbij belangrijk dat deze werkplaatsen een zo laag mogelijke drempel hebben, dus muziekscholen en workshops op jazzpodia zijn hiervoor de meest aangewezen plaatsen. Conservatoria komen door hun hoge drempel voor zo'n werkplaatsfunctie in eerste instantie niet voor in aanmerking.
Daarnaast is het van belang dat zoveel mogelijk facetten van jazz en improvisatiemuziek aan de orde komen. Dit vereist een zeer flexibele en ruimdenkende opstelling van de aan deze werkplaatsen verbonden begeleiders.
Om te voorkomen dat deze werkplaatsen geïsoleerd raken is het verstandig jaarlijks een festival te organiseren waarbij de werkplaatsen zich aan elkaar presenteren. Op 28 juni 2007 is onder de de noemer 'Zuid-holland Jazz' in het Floratheater te Delft een eerste gezamenlijke presentatie van jazzensembles van diverse Zuid-Hollandse muziekscholen en Jong KC Jazz georganiseerd.


Ad 4. Zuid-Hollandse Jazzdagen

Een driedaags festival voor middelbare scholieren waarin jazz en improvisatiemuziek centraal staan. De drie belangrijkste doelen van dit festival zijn:

I.
      Jongeren in Zuid-Holland die een muziekinstrument spelen kennis laten maken met jazz en improvisatiemuziek
II.
     Jongeren in Zuid-Holland die geïnteresseerd zijn in jazz en improvisatiemuziek bij elkaar brengen
III.    Docenten in Zuid-Holland die zich bezig houden met jazz en improvisatiemuziek bij elkaar brengen
Andere informatie over het festival: 

-
        Frequentie: 1 keer per jaar
-
        Locatie: Ieder jaar een ander centraal gelegen muziekschool
-
        Deelnemers: Middelbare scholieren uit de provincie Zuid-Holland
-
        Werving: Vooral via middelbare scholen, verder ook via muziekscholen, podia, sites etc.
-
        Niveau: Alle niveau’s
-
        Docenten: Flexibele, ervaren en ruimdenkende pedagogen uit alle geledingen van de Zuid-Hollandse jazzwereld(muziekschooldocenten, privédocenten, conservatoriumdocenten etc.)
Op 25, 26 en 27 oktober 2006 heeft in het Koorenhuis te Den Haag een eerste pilot-festival plaatsgevonden.

Ad 5. Big band
Van oudsher vormen big bands een belangrijke schakel in de jazzeducatie. Enerzijds omdat veel jazzidioom ontleend is aan de big band traditie, anderzijds omdat het een belangrijke ontmoetingsplek is voor musici.
Het is voor jonge musici dan ook heel belangrijk om in big bands te spelen, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk om geestverwanten te vinden waarmee zo'n band gevormd kan worden.
In een aantal van de ons omringende landen bestaat inmiddels een uitgebreid netwerk van big bands voor jongeren. Het bestaan van deze bands heeft duidelijk aanwijsbare voordelen voor de educatie van jonge musici, maar ook wordt met die bands een nieuw publiek bereikt.
Op 5 september 2008 is onder leiding van dirigent/arangeur Johan Plomp het Festival Youth Jazz Orchestra ten doop gehouden op het Haagse festival Pure Jazz. De band, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, bestond voor het merendeel uit Zuid-Hollandse leerlingen van muziekscholen en van scholen voor jong talent. In september 2009 heeft er een zeer succesvol tweede project plaatsgevonden. 

Ad 6. School voor Jong Talent

In Zuid-Holland beschikken zowel Codarts (Rotterdam) als het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) over een middelbare school voor jong talent. Deze middelbare scholen zijn een intensieve vooropleiding op een HBO- jazzstudie in een professionele en uitdagende omgeving, bedoeld voor ambitieuze potentiële vakopleidingstudenten.
De leerlingen van de jazzafdelingen van deze de jong talent afdelingen van de conservatoria dienen intensief betrokken te worden bij de schoolconcerten, werkplaatsen en Zuid-Hollandse Jazzdagen. Enerzijds vergroot dat de zichtbaarheid van de conservatoria in het algemeen en de jazzafdelingen in het bijzonder. Anderzijds helpt deze betrokkenheid te voorkomen dat de jonge talenten teveel in een geïsoleerde positie terecht komen. Het open karakter van de werkplaatsen heeft bovendien een zeer positieve invloed op de artistieke ontwikkeling van de leerlingen.


Ad 7. Website
De website zuidhollandjazz.nl is op 1 oktober 2006 online gegaan.